Průvodci

Vývoj dítěte: prvních pět let

Vývoj dítěte: prvních pět let

O ranném vývoji dítěte

Vývoj je termín, který se používá k popisu změn vašeho dítěte fyzický růst, stejně jako její schopnost učit se sociální, emoční, chování, myšlení a komunikační dovednosti potřebuje život. Všechny tyto oblasti jsou propojeny a každá závisí na ostatních a ovlivňuje je.

V prvních pěti letech života mozek vašeho dítěte se vyvíjí stále rychleji než kdykoli v jeho životě. Rané zkušenosti vašeho dítěte - jeho vztahy a věci, které vidí, slyší, dotýká se, vůní a chutí - stimulují jeho mozek a vytvářejí miliony spojení. To je, když jsou položeny základy pro učení, zdraví a chování po celý život.

Děti se rodí připravené se učit a jejich mozek se vyvíjí díky používání. Vaše dítě tedy potřebuje stimulační a pečlivé prostředí se spoustou různých aktivit, které jí dávají spoustu způsobů, jak se hrát a učit se, a spoustu šancí praktikovat to, co se učí.

Vztahy: základ pro vývoj dítěte

Vztahy s dětmi ovlivňují všechny oblasti a fáze jejich vývoje.

Je to proto, že vztahy jsou zkušenosti. Ve skutečnosti, vztahy jsou nejdůležitějšími zkušenostmi v prostředí vašeho dítěte protože ho učí nejvíce o světě kolem něj. Tvarují také způsob, jakým vidí svět.

Prostřednictvím vztahů se vaše dítě dozví, zda je svět bezpečný a bezpečný, ať je milovaná, kdo ji miluje, co se stane, když plače, směje se nebo se tváří a mnohem více.

Vaše dítě se také učí tím, že vidí vztahy mezi ostatními lidmi - například, jak se chováte ke svému partnerovi a jak se váš partner chová k vám. Toto učení je základem pro rozvoj komunikace, chování, sociálních a jiných dovedností vašeho dítěte.

Nejdůležitější vztah vašeho dítěte je s vámi. Velmi důležité jsou také vztahy s dalšími členy rodiny, pečovateli, včetně vychovatelů raného dětství a dalšími dětmi.

Milující, pečující vztah vám a vašemu dítěti pomůže každý den se o sobě něco více dozvědět. Jak vaše dítě roste a vyvíjí se, jeho potřeby se změní. Dozvíte se více o tom, co potřebuje a jak můžete tyto potřeby splnit.

Hrát: jak probíhá vývoj dítěte

V prvních letech je hlavním způsobem učení a rozvoje vašeho dítěte hra.

Hra je pro vaše dítě zábavná a dává jí příležitost prozkoumat, pozorovat, experimentovat, řešit problémy a poučit se z jejích chyb. K tomu bude potřebovat vaši podporu a povzbuzení. Je však důležité pokusit se najít rovnováhu mezi pomáháním vašemu dítěti a necháním ji vyzkoušet si věci na vlastní pěst, což znamená, že se někdy může dopustit chyb. Zjišťování toho, jak svět funguje, je velkou součástí učení vašeho dítěte.

Spousta času stráveného hraním, mluvením, poslechem a interakcí s vámi pomáhá vašemu dítěti naučit se dovednosti, které potřebuje pro život. Tyto dovednosti zahrnují komunikaci, myšlení, řešení problémů, pohyb a soužití s ​​ostatními lidmi a dětmi.

Hra je skvělý tvůrce vztahů. Trávit čas hraním s vaším dítětem posílá jednoduchou zprávu - jste pro mě důležití. Tato zpráva pomáhá vašemu dítěti dozvědět se, kdo to je a kde se ve světě hodí.

Další věci, které formují vývoj dítěte

Geny vašeho dítěte a další faktory, jako je zdravé stravování, fyzická aktivita, zdraví a okolí, ve kterém žijete, mají také velký vliv na pohodu a vývoj dítěte.

Zdravé stravování
Zdravé jídlo dává vašemu dítěti energii a živiny, které potřebuje k růstu a rozvoji. Pomáhá rozvíjet jeho chuť. Zdravé rodinné jídlo a stravovací návyky v prvních letech mohou vytvořit zdravé stravovací návyky na celý život.

Vaše dítě se od vás učí o výběru potravin, takže nejlepším způsobem, jak pomoci vašemu dítěti vyvinout zdravé stravovací návyky, je nechat vás, aby vás viděla připravovat, jíst a užívat si zdravé jídlo sami.

Fyzická aktivita
Díky fyzické aktivitě se vaše dítě pohybuje. Rozvíjí jeho motorické schopnosti, pomáhá mu myslet a dává mu příležitost prozkoumat jeho svět. Vaše dítě tedy potřebuje spoustu příležitostí k aktivní hře, a to jak uvnitř, tak venku. Pokud jste aktivní sami, vaše dítě bude pravděpodobně následovat váš náskok.

Zdraví
Zdraví vašeho dítěte může ovlivnit její vývoj. Všechny děti onemocní v určitém okamžiku - například s kašlem a nachlazením, bolestmi ucha nebo gastroenteritidou. Tato drobná dětská onemocnění obecně nezpůsobí žádné dlouhodobé problémy s vývojem.

Ale chronické nebo dlouhodobé podmínky mohou ovlivnit vývoj vašeho dítěte. Patří sem vývojové a učební poruchy, jako je hluchoslepota nebo porucha autistického spektra, jakož i stavy, jako je cystická fibróza, rakovina nebo dětská mozková obrna.

Pokud má vaše dítě chronický stav, je dobré mluvit s vaším praktickým lékařem, zdravotní sestrou pro děti a rodinu nebo jiným lékařským specialistou - například s pediatrem. Tito zdravotníci vám mohou sdělit, jak může stav vašeho dítěte ovlivnit vývoj a jak můžete své dítě co nejlépe podpořit.

Sousedství a místní komunita
Vaše okolí a místní komunita ovlivňují vývoj vašeho dítěte. Například vývoj vašeho dítěte je podporován pozitivními vztahy s přáteli a sousedy a přístupem na hřiště, parky, obchody a místní služby, jako je péče o děti, herní skupiny, školky, školy, zdravotnická zařízení a knihovny.

Rozvíjí se různými rychlostmi

Děti rostou a vyvíjejí se různým tempem.

Někteří rodiče se obávají, kdy bude jejich dítě chodit, a jiní se obávají, kdy se objeví první zuby jejich dítěte. Většina dovedností se vyvíjí ve stejném pořadí, ale věk, ve kterém k nim dojde, se může lišit iu dětí ve stejné rodině.

Pokud přemýšlíte o tom, zda je vývoj vašeho dítěte „normální“, může vám pomoci zapamatovat si, že vývoj se u každého dítěte liší. Například typický věk pro děti, které mohou začít chodit, je 8-18 měsíců. Takže pokud vaše dítě nechodí 14 měsíců, je to v pořádku.

Pokud opravdu cítíte, že s vývojem vašeho dítěte není něco v pořádku, věřte svému instinktu. Podívejte se na zdravotní sestru vašeho dítěte a rodiny, praktického lékaře nebo pediatra.

Být rodičem

Ať už vychováváte dítě jako rodič, prarodič, pečovatel nebo příbuzný, vždy se učíte. Všichni děláme chyby a učíme se prostřednictvím zkušeností. Je v pořádku cítit sebevědomí o tom, co víte. A je také v pořádku připustit, že nevíte, a klást otázky.

Tvůj vlastní fyzické a duševní zdraví je důležitou součástí výchovy dítěte. Ale s veškerým zaměřením na péči o dítě nebo dítě, spousta rodičů a pečovatelů zapomíná nebo jim zbývá čas postarat se o sebe. Péče o sebe vám pomůže s porozuměním, trpělivostí, představivostí a energií, kterou potřebujete k výchově vašeho dítěte.